Nepageidaujami įvykiai

Dėl daugiau informacijos apie COVID-19 vakciną kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais:
Tel. nr: +370 52142002
El. paštas: JGCC_EMEA@its.jnj.com

Interneto svetainė: www.covid19vaccinejanssen.com