MENIU
Logo

Teisinis pranešimas

Šią svetainę sukūrė UAB „Johnson & Johnson” (sutrumpintai – Janssen), registruota adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 111778459, kuri yra vienintelė atsakinga už jos turinį. Šioje interneto svetainėje pateikta informacija atitinka rinkodaros srities įstatymus ir kitus atitinkamus įstatymus, reglamentuojančius jos platinimą Lietuvoje. Ši svetainė skirta tik Lietuvos lankytojams. Jei skaitote šį pranešimą už Lietuvos Respublikos ribų, šiame pranešime pateikta informacija gali būti netinkama. Sveikatos priežiūros specialistai turėtų pasidomėti vietine vaistinio preparato išrašymo tvarka, o pacientai turėtų pasitarti su gydytoju arba vaistininku, siekiant nustatyti tinkamas vietines vartojimo sąlygas bei gauti reikiamą saugos informaciją. Atminkite, kad įmonė negali konsultuoti asmens gydymo (medicinos) klausimais.

Šios interneto svetainės turinį valdo arba kontroliuoja Janssen ir jį saugo tarptautiniai autorių teisių įstatymai. Informaciją galite atsisiųsti asmeniniam naudojimui bei nekomerciniais tikslais, tačiau turinio keisti ar toliau jį atkurti draudžiama. Kitais, nei nurodyti, atvejais turinio negalima jokiu būdu nukopijuoti ar naudoti.

Janssen dės visas pagrįstas pastangas, kad į šią interneto svetainę įtrauktų naujausią informaciją, tačiau neteikia jokių garantijų ar užtikrinimų dėl pateiktos informacijos tikslumo, aktualumo ar išsamumo. Janssen neatsako už jokią žalą ar nuostolius, susijusius su jūsų galimybe patekti į šią interneto svetainę ar negalėjimu prie jos prisijungti, arba dėl jūsų rėmimosi bet kokia šioje interneto svetainėje pateikiama informacija.

Šioje interneto svetainėje gali būti sąsajų su kitomis arba nuorodų į kitas svetaines, sukurtas kitų kompanijų, asmenų ar organizacijų, tačiau Janssen nėra atsakinga už tokių svetainių turinį ir žalą ar sužalojimus, atsirandančius dėl tokio turinio. Bet kurios nuorodos į kitas svetaines pateikiamos dėl patogumo šios interneto svetainės vartotojams.

Šioje interneto svetainėje esantys prekių ženklai, paslaugų ženklai, komerciniai pavadinimai, produktų (pakuotės) išvaizda ir produktai yra saugomi Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Nė vienas iš jų negali būti naudojamas be išankstinio rašytinio Janssen leidimo, išskyrus identifikuojant kompanijos produktus ar paslaugas.

Bet kokius pranešimus, siunčiamus į šią interneto svetainę, reglamentuoja mūsų Privatumo politika.

Vartotojas sutinka, kad bet kokie pranešimai siunčiami į šią svetainę ar per ją, yra nekonfidencialus ir Janssen neprivalo susilaikyti nuo tokio pranešimo kopijavimo, paskelbimo ar kitokio naudojimo bet kokiu būdu ar bet kokiam tikslui. Janssen gali laisvai naudoti arba kopijuoti bet kokio tokio pranešimo turinį, įskaitant jame aptartas idėjas, išradimus, koncepcijas, metodus ar praktinę patirtį bet kuriam tikslui, įskaitant prekių ar paslaugų kūrimą, gamybą ir (arba) rinkodarą.

Bet kokio pranešimo šioje internetinėje svetainėje siuntėjas ar kitokiu būdu nusiuntęs pranešimą Janssen yra atsakingas už jame pateiktą turinį ir informaciją, įskaitant jo tikrumą ir tikslumą. Ši interneto svetainė lankytojams teikiama kaip paslauga. Janssen pasilieka teisę ištrinti, modifikuoti ar papildyti šios svetainės turinį bet kuriuo metu, dėl bet kokios priežasties ir be išankstinio įspėjimo.

Šis pranešimas buvo atnaujintas 2020 m. balandžio mėn.

CP-148323