Palaikykime ryšį

PRISIJUNKITE PRIE DAUGIAU NEI 10 000 sveikatos priežiūros specialistų, DAVUSIŲ „JANSSEN“ E.SUTIKIMĄ VIDURIO EUROPOJE!

„Janssen“ medicinos specialistų duomenų bazė yra sveikatos priežiūros specialistų (SPS), kurie nori palaikyti ryšį su „Janssen“, bendradarbiauja arba domisi bendradarbiavimu su „Janssen“, duomenų bazė. Norėdami užsiregistruoti „Janssen“ medicinos specialistų duomenų bazėje, turite užpildyti šią formą. Jei jau esate „Janssen“ partneris, tačiau norite pakeisti rinkodaros pranešimų parinktis, šią formą taip pat privalote užpildyti, kad „Janssen“ galėtų patikrinti asmens tapatybę ir įsitikinti, kad esate sveikatos priežiūros specialistas. Prieš užpildydami formą, perskaitykite toliau pateikiamą mūsų Privatumo pareiškimą.

Vadovaudamiesi savo teisėtais interesais jūsų asmens duomenis naudosime, kad administruotume savo bendravimą su jumis ir, jei sutiksite, kad teiktume jums informaciją pagal Privatumo pareiškimo nuostatas. Jūsų asmens duomenis taip pat galime naudoti rengdami statistinius duomenis. Jūsų asmens duomenis galime perduoti savo susijusioms įmonėms, paslaugų teikėjams ir kitoms trečiosioms šalims, kaip aprašyta Privatumo pareiškime. Jūsų asmens duomenys bus perduodami į kitas nei jūsų gyvenamosios vietos šalis, įskaitant į Jungtines Amerikos Valstijas, kuriose gali būti taikomos kitokios duomenų apsaugos taisyklės nei jūsų šalyje.

 1. Informacijos rinkimas. Vadovaudamiesi savo teisėtais interesais naudosime jūsų asmens duomenis norėdami administruoti savo santykius su jumis ir, jei sutiksite, norėdami teikti jums informaciją apie savo produktus ir paslaugas, medicininę ir mokslinę informaciją, taip pat informaciją apie vietinius ir (arba) tarptautinius medicinos srities renginius, kuriuose galbūt norėtumėte sudalyvauti arba kuriuose norėtumėte skaityti pranešimą. Vadovaudamiesi savo teisėtais interesais taip pat galime naudoti jūsų asmens duomenis statistiniams duomenims rengti pagal mūsų duomenų bazėse turimą informaciją, apklausas, klientų nuomonės klausimynus ir panašią komunikaciją.
 2. Informacijos atskleidimas. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti savo susijusioms įmonėms šiame Privatumo pareiškime aprašytiems tikslams. Susijusių įmonių sąrašą rasite adresu http://www.investor.jnj.com/sec.cfm (spauskite ant nuorodos į 10K formą, 21 priedas, skiltis „SEC deklaracijos“). [Įmonės pavadinimas] yra už bendrai naudojamų asmens duomenų tvarkymą atsakinga šalis.
 3. Jūsų privatumo teisės. Turite teisę prašyti susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis, taip pat teisę reikalauti, kad ištaisytume, ištrintume, užblokuotume jūsų duomenis, reikalauti duomenis perkelti ar apriboti jų naudojimą. Galite pateikti prašymą arba panaikinti savo sutikimą gauti rinkodaros pranešimus susisiekdami su mumis adresu janssenbaltics@its.jnj.com
 4. Tarpvalstybiniai perdavimai. Naudojant ir atskleidžiant asmens duomenis pagal šio Privatumo pareiškimo nuostatas, informacija gali būti perduodama į jurisdikcijas už jūsų gyvenamosios vietos šalies, įskaitant į Jungtines Amerikos Valstijas, kuriose duomenų apsaugos taisyklės gali skirtis nuo taikomų jūsų šalyje. Taikome tinkamas sutartines ir kitas priemones, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai jie yra perduodami. Kai kurias ne Europos ekonominės erdvės (EEE) šalis Europos Komisija yra pripažinusi kaip užtikrinančias tinkamą duomenų apsaugos lygį pagal EEE standartus (šių šalių sąrašą rasite adresu https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Jei duomenys yra perduodami už EEE ribų į šalis, kuriose, Europos Komisijos nuomone, apsaugos lygis nėra pakankamas, užtikriname, kad būtų taikomos tinkamos priemonės, įskaitant duomenų gavėjo įpareigojimą laikytis ES standartinių sutarčių sąlygų arba ES patvirtinto etikos kodekso ar sertifikato, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti. Šių priemonių kopiją galite gauti susisiekę su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, atsakingu už jūsų šalį ar regioną, jei taikoma, adresu emeaprivacy@its.jnj.com.
 5. Duomenų saugojimas. Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikalinga ar leidžiama atsižvelgiant į tikslą (-us), kuriems tokie duomenys buvo surinkti. Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti taikomi kriterijai yra: (i) santykių su jumis ir paslaugų teikimo jums trukmė; (ii) ar mums taikoma kokia teisinė prievolė; (iii) ar duomenis saugoti patartina atsižvelgiant į mūsų teisinę padėtį (dėl senaties terminų, bylinėjimosi ar reguliuojančiųjų institucijų tyrimų).
 6.  Duomenų apsaugos pareigūnas. Jei turite klausimų dėl mūsų privatumo praktikos, įskaitant, kaip nustatome, kad galime kliautis savo teisėtu interesu kaip jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtu pagrindu, galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, atsakingu už jūsų šalį ar regioną, jei taikoma, adresu emeaprivacy@its.jnj.com.
 7. Skundo pateikimas. Savo šalyje ar regione galite pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai. Tokios institucijos kontaktinę informaciją rasite adresu http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Užregistruokite savo el. pašto adresą, kad galėtumėte pasinaudoti:

 • naudingomis pacientų priežiūros programų naujienomis;
 • prieiga prie mokslinių išteklių ir medicininės informacijos;
 • kvietimais į nacionalinius ir vietinius renginius;
 • tęstinio medicininio tobulinomosi galimybėmis internete su akreditacija;
 •  naujienomis apie inovatyvius „Janssen“ produktus.

Užregistruokite savo mobiliojo telefono numerį, kad galėtumėte pasinaudoti:

 • naudingais SMS priminimais nepraleisti jus dominančio medicinos srities renginio;
 • nuorodomis į mokslinius duomenis ir medicininę informaciją renginių metu.