Janssen EMEA SPS privatumo pranešimas Trečiųjų šalių duomenų apie jus rinkimas ir naudojimas

UAB „JOHNSON & JOHNSON” rūpinasi jūsų privatumu ir nori, kad žinotumėte, kaip mes gavome, naudojame, tvarkome ir atskleidžiame jūsų asmeninę informaciją. Dėkojame už jūsų bendradarbiavimą ir pasitikėjimą mumis bei tikimės tolesnio mūsų bendradarbiavimo, kuris leis teikti pacientams reikalingą pagalbą.

Santrauka

Mes gavome jūsų asmeninę informaciją iš trečiosios šalies ir sujungsime šią informaciją su kita iš skirtingų šaltinių gauta asmenine informacija, kad sudarytume jūsų profilį. Profilį naudojame savo santykiams su jumis valdyti ir informacijai jums teikti, vadovaudamiesi toliau esančiu Privatumo pranešimu. Jūsų asmenine informacija bus dalijamasi su mūsų susijusiomis įmonėmis, paslaugų teikėjais ir kitomis trečiosiomis šalimis. Jūsų asmeninė informacija bus perduodama į šalis, esančias už jūsų gyvenamosios šalies ribų, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, kur gali būti taikomos kitokios duomenų apsaugos taisyklės nei jūsų šalyje.

Galite susisiekti su mumis norėdami susipažinti su asmenine informacija, ją pakeisti ar pašalinti. Taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai.

Privatumo pranešimas

Informacijos rinkimas. Kad įgyvendintų savo teisėtą interesą jūsų atžvilgiu vykdyti įvairią veiklą, pvz., mokslinius tyrimus ir plėtrą, medicininį švietimą ir mokslinę komunikaciją, pardavimus ir rinkodarą, UAB „JOHNSON & JOHNSON” gavo jūsų asmeninę informaciją iš [duomenų teikėjo įmonės, pvz., IQVIA]. Tai apima tokią informaciją kaip kontaktiniai duomenys, išsilavinimas, akademinė ir profesinė informacija. Mūsų santykiams vystantis, jūs galite mums pateikti daugiau asmeninės informacijos apie save arba ji gali būti sugeneruota mūsų asmeninio bendravimo su jumis metu. Taip pat galime rinkti jūsų asmeninę informaciją naudodami tokias sekimo technologijas kaip slapukai ir el. pašto sekimo pikseliai, kai naudojatės mūsų internetinėmis paslaugomis. Be to, galime gauti jūsų asmeninę informaciją iš profesionalių duomenų teikėjų, pvz., „Veeva Link“, ir kitų trečiųjų šalių, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) medicinos ir akademines svetaines, internetines reklamos paslaugas, socialinių tinklų platformas, pvz., LinkedIn.

Duomenis jungiame ir analizuojame, kad sudarytume jūsų profilį, geriau orientuotume savo bendravimą su jumis ir suteiktume jums suasmenintą patirtį, kuri labiausiai atitiktų jūsų interesus ir poreikius. Pavyzdžiui, jūsų profilis leidžia mums geriau pasiruošti susitikimams ir bendravimui su jumis, suasmeninti rinkodaros komunikaciją atsižvelgiant į jūsų veiklą ir dominančias temas bei įvertinti jūsų tinkamumą galimam bendradarbiavimui. Tuo atveju, kai teikiate mums paslaugas, toks profilis taip pat padeda mums įvertinti ir nustatyti tinkamą atlygį už šias paslaugas ir atlikti tikrosios rinkos vertės apskaičiavimą. Galime naudoti tokias pažangias technologijas kaip dirbtinį intelektą, pvz., mašininį mokymąsi, kad palengvintume šių profilių kūrimą ir naudojimą, tačiau, jei tokios technologijos bus naudojamos, jos nepakeis žmogaus sprendimų valdant mūsų santykius su jumis.

Šiame pranešime jums pateikiama pradinė informacija apie mūsų atliekamą duomenų tvarkymą. Jei norite sužinoti daugiau apie visą jums aktualią mūsų asmeninės informacijos tvarkymo veiklą arba jei norite gauti naujausią informaciją apie mūsų duomenų tvarkymo veiklos pokyčius, prašome skaityti mūsų privatumo politiką, kurią rasite adresu https://www.janssenmedicalcloud.com/en-us/visit-your-country-site (pasirinkus savo šalį /kalbą, privatumo politiką galima rasti puslapio apačioje).

  1. Informacijos atskleidimas. Mes atskleidžiame jūsų asmeninę informaciją su mumis susijusioms įmonėms šiame Privatumo pranešime nurodytais tikslais. Mūsų susijusių įmonių sąrašą galite rasti adresu www.investor.jnj.com/sec.cfm (spustelėkite nuorodą į Formą 10K, 21 priedėlį skiltyje „SEC Filings“). Už bendrai naudojamos asmeninės informacijos administravimą yra atsakinga UAB „JOHNSON & JOHNSON”.

Atsižvelgdami į 1 skirsnyje aprašytus veiklos tikslus, mes galime dalintis jūsų asmenine informacija su savo partneriais, su kuriais kartu naudojame prekių ženklus ar vykdome bendrą rinkodarą, paslaugų teikėjais, tokiais kaip technologijų ir skaitmeninės agentūros, rinkodaros, kelionių agentūros, reklamos paslaugų platformos, mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo partneriais bei licencijavimo partneriais, sveikatos priežiūros įstaigomis, konsultantais ir patarėjais, auditoriais, taip pat su bet kuria trečiąja šalimi, dalyvaujančia verslo reorganizavime, susijungime, pardavime, jungtinėje veikloje, perleidime, perdavime ar kitais atvejais, kai disponuojama visu ar dalimi mūsų verslo, turto ar akcijų. Be to, galime atskleisti jūsų informaciją reguliavimo institucijoms ar kitoms teisinėms institucijoms, jei to reikalauja įstatymai.

Jūsų privatumo teisės. Jūs turite teisę prašyti peržiūrėti savo asmeninę informaciją, gauti kompiuterio nuskaitomą jos kopiją, ištaisyti ar atnaujinti savo asmeninę informaciją; jei mes neturime kito viršesnio intereso ar teisinio pagrindo, jūs taip pat turite teisę prašyti apriboti jūsų asmeninės informacijos tvarkymą arba nesutikti, kad jūsų asmeninė informacija būtų tvarkoma konkrečiu tikslu, pavyzdžiui, reklamai internete, arba prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmeninę informaciją. Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl bet kokių asmens duomenų, kuriuos mes tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu. Susisiekite su mumis adresu: ________________ [įrašykite informaciją, įsitikinę, kad ši pašto dėžutė yra atidžiai stebima ir kad jūs užtikrinate užklausos sprendimą per reikiamą laiką. Pašto dėžutės savininką turi apmokyti vietinis privatumo atitikties vadovas]

Tarpvalstybinis duomenų perdavimas. Naudojant ir atskleidžiant asmeninę informaciją, numatytą šiame Privatumo pranešime, informacija gali būti perduota jurisdikcijoms, esančioms už jūsų gyvenamosios šalies ribų, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, kur gali būti taikomos kitokios duomenų apsaugos taisyklės nei jūsų šalyje. Kai perduodame jūsų asmeninę informaciją į šalis, kuriose, Europos Komisijos nuomone, nėra įgyvendinama adekvati asmens duomenų apsauga, mes užtikriname, kad būtų taikomos pakankamos priemonės jūsų asmeninei informacijai apsaugoti, pavyzdžiui, naudojant Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas. Šių priemonių kopiją galite gauti susisiekę su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, atsakingu už jūsų šalį ar regioną (jei taikoma), adresu emeaprivacy@its.jnj.com.

2. Duomenų saugojimas. Mes saugosime jūsų asmeninę informaciją tol, kol tai bus reikalinga arba leidžiama atsižvelgiant į tikslą (-us), kuriam (-iems) ji buvo gauta. Mūsų saugojimo laikotarpiams nustatyti naudojami šie kriterijai: (i) ar mes palaikome su jumis nuolatinius santykius ir ar teikiame jums kokias nors paslaugas; (ii) ar turime teisinę prievolę saugoti jūsų duomenis; ir (iii) ar saugojimas yra rekomenduotinas atsižvelgiant į mūsų teisinę padėtį (pvz., dėl taikomų senaties terminų, teisminių ginčų ar reguliavimo institucijų tyrimų).

3. Duomenų apsaugos pareigūnas. Jei turite klausimų apie mūsų privatumo praktiką, įskaitant tai, kaip mes nustatome, kad galime remtis savo teisėtais interesais kaip teisiniu jūsų asmeninės informacijos tvarkymo pagrindu, galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, atsakingu už jūsų šalį ar regioną (jei taikoma), adresu emeaprivacy@its.jnj.com.

4. Skundo pateikimas. Jūs galite pateikti skundą savo šalies ar regiono duomenų apsaugos institucijai. Kontaktinę informaciją rasite čia: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Šio Privatumo pranešimo atnaujinimai

Mes galime kartais atnaujinti šį Privatumo pranešimą. Bet kokie šio Privatumo pranešimo pakeitimai įsigalios, kai paskelbsime atnaujintą Privatumo pranešimą. Informuosime jus, kai bus esminių Privatumo pranešimo atnaujinimų. Jūsų naudojimasis mūsų paslaugomis po šių pakeitimų reiškia, kad sutinkate su atnaujintu Privatumo pranešimu. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti Privatumo pranešimą, kai lankotės mūsų puslapyje. Ši politika paskutinį kartą buvo atnaujinta [03.27.2024].